Ambulanssikäyttö vaatii ajoneuvolta paljon - vuodessa kilometrejä kertyy yli sata tuhatta