Säännöt

JÄRJESTÄJÄ
Veho Oy Ab, Tietotie 9, 01530 Vantaa, jäljempänä "Järjestäjä", järjestää arvonnan Kuljetusmessuilla, jäljempänä "Arvonta", jonka palkintona on Mercedes-Benz-lippalakki ja -takki.

SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN
Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Arvontaan.

OSALLISTUMISKELPOISUUS JA OSALLISTUMINEN
Arvontaan osallistuminen edellyttää digitaalisen arvontalomakkeen täyttämistä. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat luonnolliset henkilöt, lukuun ottamatta Veho Oy Ab:n työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään. Arvontaan voi osallistua vain kerran.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Järjestäjä kerää osallistujista arvontaa varten tarpeelliset tiedot. Arvonnan jälkeen tiedot hävitetään. Mikäli osallistuja antaa markkinointiluvan, siirretään osallistujan tiedot Järjestäjän asiakasrekisteriin. Osallistumisen yhteydessä annettuja puhelinnumeroa ja osoitetietoja käytetään myös voittajan tavoittamiseen ja palkinnon luovuttamiseen liittyvissä tarkoituksissa. Veho käsittelee henkilötietojasi EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Lue lisää Vehon tietosuojakäytännöistä osoitteesta www.veho.fi/tietosuoja.

OSALLISTUMINEN JA ARVONTA-AIKA
Arvontaan voi osallistua täyttämällä digitaalisen arvontalomakkeen 25.-27.4.2023 Kuljetusmessut 2023 -tapahtuman aikana.

PALKINNOT JA VOITTAJAN VALINTA
Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan yksi Mercedes-Benz-lippalakki ja -takki.

PALKINTOJEN LUOVUTUS JA VOITTAJAN JULKISTUS
Järjestäjä ilmoittaa arvonnan suorittamisen jälkeen arvontavoitosta voittajalle sähköpostitse tai puhelimitse. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta, arvotaan tilalle uusi voittaja. Palkinnon voittaja vastaa palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista ja henkilökohtaisista veroseuraamuksista. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa eteenpäin. 

JÄRJESTÄJÄN VASTUUNRAJOITUS
Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi koronavirustilanteen aiheuttamat rajoitukset, jotka estävät tapahtuman toteuttamisen.

SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN
Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Arvonnan tulos on lopullinen, eikä tuloksesta voi valittaa. Järjestäjä maksaa arpajaisveron.

Arvonnan Järjestäjä: Veho Oy Ab, Tietotie 9, 01530 Vantaa Ç€ www.vehotrucks.fi © Veho Oy Ab 2023